top of page

Pravna 
spominjanja

Društvo Eyes On Target d.o.o, zabrinuto za prava pojedinaca, posebno u pogledu automatizirane obrade i u želji za transparentnošću sa svojim klijentima, uspostavio je politiku koja obuhvaća sve te tretmane, svrhe koje potonji provode, kao i sredstva djelovanja koja su dostupna pojedincima kako bi mogli najbolje ostvariti svoja prava.

Za sve dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka pozivamo vas da se obratite web stranici: https://edpb.europa.eu/edpb_hr

Nastavak plovidbe na ovoj stranici podrazumijeva bezrezervno prihvaćanje sljedećih odredbi i uvjeta korištenja. Trenutno internetska verzija ovih uvjeta korištenja jedina je provediva za vrijeme trajanja korištenja web-lokacije i sve dok je nova verzija ne zamijeni.

Članak 1 - Pravna obavijest

1.1 Stranica (u daljnjem tekstu "Stranica"):

https://www.eotinvestigation.com

1.2 Izdavač (u daljnjem tekstu "Izdavač"):

Eyes On Target d.o.o. s kapitalom od 30.000 kuna sa sjedištem na adresi: Rizzijeva ulica 34, 52100 Pula, registrirana pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB 16478600793.

1.3 domaćin (u daljnjem tekstu "domaćin"):

domaćin https://www.eotinvestigation.com je Wix.com LTD sa sjedištem u luci Tel Aviv 40 6350671 Jaffa.

Članak 2 - Pristup web-mjestu

Pristup stranici i njezina uporaba rezervirani su za strogo osobnu uporabu. Suglasni ste da nećete koristiti ovu stranicu i informacije ili podatke sadržane u oj zemlji u komercijalne, političke, reklamne svrhe i za bilo koji oblik komercijalnog traženja, a posebno za slanje neželjenih e-mailova.

Članak 3 - Sadržaj web-mjesta

Svi zaštitni znakovi, fotografije, tekstovi, komentari, ilustracije, animirane slike ili ne, video sekvence, zvukovi, kao i sve računalne aplikacije koje bi se mogle koristiti za upravljanje ovom stranicom i općenito svi elementi reproducirani ili korišteni na web mjestu zaštićeni su zakonima koji su na snazi pod intelektualnim vlasništvom. Oni su cjelokupno vlasništvo izdavača ili njegovih partnera. Svaka reprodukcija, predstavljanje, uporaba ili prilagodba, u bilo kojem obliku, svih ili dijela tih elemenata, uključujući računalne aplikacije, bez prethodnog pisanog pristanka izdavača, strogo je zabranjena. Činjenica da nakladnik ne pokreće postupak čim sazna za te neovlaštene uporabe ne predstavlja prihvaćanje navedenih uporaba i odricanje od kaznenog progona.

Članak 4 - Upravljanje web-mjestom

Za pravilno upravljanje web-mjestom izdavač može u bilo kojem trenutku:

 • obustaviti, prekinuti ili ograničiti pristup cijeloj ili dijelu stranice, rezervirati pristup web-lokaciji ili određenim dijelovima web-lokacije određenoj kategoriji korisnika Interneta;

 • izbrisati sve informacije koje mogu poremetiti poslovanje ili kršiti nacionalne ili međunarodne zakone;

 • obustaviti web-mjesto radi ažuriranja.

Članak 5 - Odgovornosti

Odgovornost izdavača ne može se angažirati u slučaju kvara, kvara, poteškoća ili prekida rada, sprječavajući pristup web mjestu ili jednoj od njegovih funkcionalnosti.

Materijal za povezivanje s web-mjestom koje koristite pod vašom je jedinom odgovornošću. Morate poduzeti sve odgovarajuće mjere kako biste zaštitili svoju opremu i vlastite podatke, uključujući napade putem Interneta. Također ste isključivo odgovorni za web-lokacije i podatke koje posjećujete.

Izdavač se ne može smatrati odgovornim u slučaju sudskog postupka protiv vas:

 • zbog korištenja stranice ili bilo koje usluge dostupne putem Interneta;

 • zbog nepoštivanja ovih uvjeta i odredbi.

Izdavač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu vama, trećim stranama i / ili vašoj opremi kao rezultat vaše veze ili korištenja stranice i zbog toga se odričete bilo kakvih radnji protiv nje.

Ako bi se izdavaču nadoknadila sva šteta, iznosi, osuđujuće presude i troškovi koji bi mogli proizaći iz ovog postupka.

Članak 6 - Hipertekstualne veze

Uspostava bilo kakvih hipertekstualnih veza na cijelu ili dio stranice strogo je zabranjena, bez prethodnog pisanog pristanka izdavača.

Izdavač je slobodan odbiti ovu dozvolu bez da na bilo koji način opravda svoju odluku. U slučaju da izdavač odobri njegovo odobrenje, ono je u svakom slučaju samo privremeno i može se povući u bilo kojem trenutku, bez obveze obrazloženja na štetu izdavača.

Izdavač ne objavljuje nikakve informacije dostupne putem poveznice na drugo web-mjesto. Izdavač nema prava na sadržaj sadržan u navedenoj poveznici.

Članak 7 - Prikupljanje i zaštita podataka

Vaše podatke prikuplja Eyes On Target d.o.o.

Osobni podaci znači sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (ispitanik); osoba koja se može identificirati je osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno upućivanjem na ime, identifikacijski broj ili na jedan ili više čimbenika specifičnih za njegov fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

Osobne podatke koji se mogu prikupljati na web mjestu izdavač uglavnom koristi za upravljanje odnosima s vama i, ako je potrebno, za obradu vaših narudžbi.

Prikupljeni osobni podaci su sljedeći:

 • prezime i ime

 • adresa

 • adresa e-pošte

 • telefonski broj

 

Članak 8 - Pravo na pristup, ispravak i upućivanje na vaše podatke

U primjeni propisa koji se primjenjuju na osobne podatke korisnici imaju sljedeća prava:

 • pravo na pristup: oni mogu ostvariti svoje pravo na pristup, znati osobne podatke koji se na njih odnose, pisanjem na dolje navedenu adresu e-pošte. U tom slučaju, prije provedbe ovog prava, Platforma može zatražiti dokaz o identitetu korisnika kako bi provjerila njegovu točnost;

 • pravo na ispravak: ako su osobni podaci koje posjeduje Platforma netočni, mogu zatražiti ažuriranje informacija;

 • pravo na brisanje podataka: korisnici mogu zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, u skladu s pretpostavkama predviđenima Općom uredbom o zaštiti podataka;

 • pravo prigovora na obradu podataka: korisnici mogu prigovoriti na njihovu obradu podataka u skladu s pretpostavkama predviđenima Općom uredbom o zaštiti podataka;

 • pravo na prenosivost: mogu zatražiti da im Platforma da osobne podatke koje su dali za prijenos na novu Platformu.

To pravo možete ostvariti tako da nas kontaktirate na sljedeću adresu:

 • Rizzijeva Ulica 34, 52100 Pula, Hrvatska

Ili e-poštom, na:

 

Svi zahtjevi moraju biti popraćeni fotokopijom valjane potpisane osobne isprave i navodeći adresu na kojoj se izdavač može obratiti podnositelju zahtjeva. Odgovor će biti poslan u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva. To se razdoblje od mjesec dana može produljiti za dva mjeseca ako je potrebna složenost zahtjeva i/ili broj zahtjeva.

Korisnici također mogu podnijeti pritužbu EDPB-u na internetskoj stranici EDPB-a:

https://edpb.europa.eu/edpb_hr

Preporučujemo da nas prvo kontaktirate prije podnošenja pritužbe EDPB-u, jer smo vam na raspolaganju kako bismo riješili vaš problem.

Članak 9 - Korištenje podataka

Svrha osobnih podataka prikupljenih od korisnika je pružanje usluga Platforme, njihovo poboljšanje i održavanje sigurnog okruženja. Pravna osnova za obradu je izvršenje ugovora između korisnika i Platforme. Konkretno, namjene su sljedeće:

 • pristup Platformi i korištenje od strane korisnika;

 • upravljanje radom i optimizacija Platforme;

 • Implementacija korisničke podrške;

 • provjera, identifikacija i autentifikacija podataka koje je prenio korisnik;

 • personalizaciju usluga prikazivanjem oglasa na temelju povijesti pregledavanja korisnika, prema njegovim željama;

 • sprječavanje i otkrivanje prijevara, zlonamjernog softvera (zlonamjernog softvera ili zlonamjernog softvera) i upravljanje sigurnosnim incidentima;

 • rješavanje bilo kakvih sporova s korisnicima;

 • slanje komercijalnih i reklamnih informacija, prema preferencijama korisnika;

 

Članak 10 - Pravila o zadržavanju podataka

Platforma čuva vaše podatke za vrijeme potrebno za pružanje svojih usluga ili pomoći. U mjeri u kojoj je to razumno potrebno ili potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih obveza, rješavanje sporova, sprječavanje prijevare i zlouporabe ili provođenje bilo kakvih uvjeta i odredbi, također možemo zadržati neke od vaših podataka prema potrebi, čak i nakon što zatvorite svoj račun ili vam više ne moramo pružati naše usluge.

Članak 11 - Dijeljenje osobnih podataka s trećim stranama

Osobni podaci mogu se dijeliti s trećim stranama isključivo u Europskoj uniji, u sljedećim slučajevima:

 • kada korisnik objavi, u područjima besplatnih komentara Platforme, javno dostupne informacije;

 • kada korisnik ovlasti web stranicu treće strane za pristup njegovim podacima;

 • kada Platforma koristi usluge pružatelja usluga za pružanje korisničke podrške, oglašavanja i platnih usluga. Ti pružatelji usluga imaju ograničen pristup korisničkim podacima u kontekstu obavljanja tih usluga i postoji ugovorna obveza korištenja tih podataka u skladu s odredbama važećih propisa o zaštiti osobnih podataka;

 • ako je to propisano zakonom, Platforma može izvršiti prijenos podataka kako bi pratila potraživanja od Platforme i bila u skladu s upravnim i sudskim postupcima.

 

Članak 12 - Komercijalne ponude

Od izdavača možete primati komercijalne ponude. Ako to ne želite učiniti, kliknite na sljedeću poveznicu:

Vaše podatke mogu koristiti partneri izdavača u svrhu komercijalnog traženja, ako to ne želite učiniti, kliknite na sljedeću vezu:

Ako tijekom savjetovanja s web stranicom pristupite osobnim podacima, morate se suzdržati od bilo kakvog prikupljanja, bilo kakve neovlaštene uporabe i bilo kojeg čina koji može predstavljati narušavanje privatnosti ili ugleda pojedinaca. Izdavač odbija svu odgovornost u tom pogledu.

Podaci se čuvaju i upotrebljavaju tijekom razdoblja u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi.

Članak 13 - Fotografije i predstavljanje proizvoda

Fotografije proizvoda, koje prate njihov opis, nisu ugovorne i ne obvezuju izdavača.

Članak 14 - Mjerodavno pravo

Ti uvjeti korištenja stranice uređeni su europskim pravom i podliježu nadležnosti sudova registriranog sjedišta izdavača, podložno posebnoj dodjeli nadležnosti koja proizlazi iz određenog zakona ili propisa.

Europska komisija pruža internetsku platformu za rješavanje sporova (OS). Ova platforma dostupna je na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kao klijent, uvijek imate mogućnost kontaktirati Arbitražno vijeće Europske komisije. Nismo ni voljni ni obvezni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred arbitražnim vijećem potrošača.

Članak 15 - Javite nam se

Za sva pitanja, informacije o proizvodima predstavljenim na web-mjestu ili oko samog web-mjesta možete ostaviti poruku na sljedećoj adresi:

 

info@eotinvestigation.com

bottom of page